FI|EN

Kilpailun säännöt JA EHDOT

1. Kilpailun järjestäjä ja toteuttaja
Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy (myöhemmin tekstissä ”Järjestäjä”)
Iso-Ylläksentie 44
95980 Ylläsjärvi
+358 (0)16 510 3500
info@iso-yllas.fi

2. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt. Kilpailuun osallistutaan sähköpostiosoitteella. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Kilpailuun eivät voi osallistua järjestävän yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Kilpailuun osallistuminen edellyttää kilpailuehtojen noudattamista, muutoin järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

Kilpailuun osallistuminen edellyttää omien tietojen täyttämisen lomakkeeseen verkkosivulla https://laplandsuperskipass.fi/kilpailu. Osallistumisen tulee tapahtua kilpailuaikana 20.12.2021 – 23.1.2022.

Kilpailuun osallistuminen on sitoumus noudattaa näitä sääntöjä ja ehtoja sekä Järjestäjän päätöksiä niiden pohjalta. 

Arvontaan osallistuminen oikeuttaa Järjestäjän julkaisemaan voittajan nimen Järjestäjän verkkosivustolla ja somekanavissa.

3. Osallistumisaika 
Kilpailun osallistumisaika on 20.12.2021 – 23.1.2022. Vain osallistumisajan puitteissa tehdyt osallistumiset kelpuutetaan kilpailuun.

4. Palkinnot
Kilpailun palkintona on kaksi (2) Lapland Super Skipass 3/4 päivää –lippua ja kolmen (3) vuorokauden Lapland Hotels -majoituslahjakortti. Palkintoja arvotaan yksi (1) kappale. Palkinnon tarkkaa arvoa ei voi määrittää majoitusten muuttuvien hintojen vuoksi.

Palkinto on henkilökohtainen, ja sitä ei voi luovuttaa toiselle henkilölle tai muuntaa rahaksi. Poikkeuksena alaikäinen henkilö, joka voi siirtää palkinnon täysi-ikäiselle perheenjäsenelleen. Palkinnon luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa henkilökohtaisesti sen jälkeen kun hänelle on ilmoitettu siitä sähköpostitse ja hän on ilmoittanut vastaanottavansa palkinnon. Mikäli palkinnon vastaanottamisesta koituu kuluja, ne koituvat voittajalle.

5. Voittajan arvonta
Kilpailun arvonta suoritetaan 26.1.2022 mennessä. Voittajalle ilmoitetaan 28.1.2022 mennessä sähköpostitse. Mikäli voittaja ei vastaa viikon kuluessa ilmoituksesta, Järjestäjä suorittaa uuden arvonnan osallistuneiden kesken. Mikäli uusikaan voittaja ei vastaa ilmoitukseen viikon kuluessa, uutta arvontaa ei enää suoriteta. Osallistuja on vastuussa luovuttamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Mikäli Järjestäjä pyytää, voittajan on todistettava henkilöllisyytensä. Voittajalla on oikeus kieltäytyä palkinnon vastaanottamisesta.

Järjestäjä suorittaa palkinnosta asiaankuuluvan arpajaisveron. 

6. Järjestäjän vastuu
Palkinnon vastaanottanut voittaja vapauttaa Järjestäjän ja palkintoon liittyvät yhteistyökumppanit vastuusta, mikäli palkinnon vastaanottamisen tai sen hyödyntämisen yhteydessä koituu vamma tai vahinko.

Vapautukset vastuusta eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

7. Henkilötiedot
Osallistujan luovuttamia henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kilpailuun liittyvä rekisteri- ja tietosuojaseloste löytyy tältä samalta sivulta.

8. Sääntömuutokset 
Järjestäjällä on oikeus tehdä sääntömuutoksia, ja niistä ilmoitetaan kilpailusivustolla. Arvontaan liittyvien epäselvyyksien ratkaiseminen on Järjestäjän vastuulla.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.12.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy (myöhemmin tekstissä ”Järjestäjä”)
Iso-Ylläksentie 44
95980 Ylläsjärvi
+358 (0)16 510 3500
info@iso-yllas.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Milla Hiironen
Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy
Iso-Ylläksentie 44
95980 Ylläsjärvi
+358 (0)16 510 3500
milla.hiironen@iso-yllas.fi

3. Rekisterin nimi
Kilpailurekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Kilpailun yhteydessä keräämme tietoja, jotta voimme suorittaa arvonnan ja olla yhteydessä arvonnan voittajaan. Markkinointiin luvan antaneille osalllistujille voidaan olla yhteydessä sähköpostilla Lapland Super Skipass etuihin tai markkinointiin liittyen. Tietoja ei käytetä muuhun markkinointiin tai luovuteta muille tahoille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- Henkilön nimi
- Henkilön sähköpostiosoite
- Mahdollinen lupa lähettää markkinointiviestejä

6. Rekisterin säilyttäminen
Arvontaan osallistuvien tietoja säilytetään väliaikaisesti ja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Palkitun voittajan tietoja säilytämme arvontaverolainsäädännön mukaisesti kuluvan vuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden ajan. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella (laplandsuperskipass.fi/kilpailu) rekisterin ylläpitäjälle lähetetyistä tiedoista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Takaisin kilpailuun

 

Tutustu lapland Super Skipassiin